Turnee
promotion
Turneu EGT MANIA
Promoții/ Turneu EGT MANIA

Turneu EGT MANIA

TURNEU EGT MANIA
100 Premii în valoare totală
de 25.000 RON

CE PRIMEȘTI?

La Turneul EGT MANIA ai 100 de Premii cu o valoare totală de 25.000 RON și 3.350 Rotiri Gratuite.

CUM ÎL PRIMEȘTI?

Foarte ușor!

Tot ce trebuie să faci este să joci, strângi puncte jucând sloturile disponibile pentru acest turneu. Ajungi mai sus în top cu orice pariu de peste 2 RON, fiecare valorând 1 punct.

PENTRU CÂT TIMP?

Această promoție este valabilă în prima săptămână a fiecărei luni până pe 08.08.2021 (până la ora 23:59 GMT+2).

TURNEE PRECEDENTE


 

 

 

Turneu EGT MANIA

REGULAMENTUL CAMPANIE PROMOȚIONALĂ „TURNEUL EGTMania”

  Art. 1. Dispoziții generale

 • 1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „TURNEUL EGTMania” este GLOBAL INTERACTIVE SOLUTION LIMITED, persoană juridică malteză, cu sediul în Level 3, Suite no. 1945, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului din Malta C79990/16.03.2017, denumit în continuare Organizator/WINBET.
 • 1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma www.winbet.ro și a serviciilor oferite de către WINBET. Participarea la Campania promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior. Campania se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cunoașterea acestora și a Termenelor și condițiilor generale WINBET fiind obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.
 • 1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.
 • 1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului, prin afișare pe website-ul Organizatorului, www.winbet.ro.

  Art. 2. Durata campaniei promoționale

 • 2.1. Campania promoțională este disponibilă în perioada de referință 01.05.2021 – 30.08.2021.
 • 2.2. Campania promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, www.winbet.ro, sub forma mai multor ediții care se vor organiza în prima săptămână a fiecărei luni din perioada de referință a campaniei, fiecare ediție fiind desfășurată de luni, ora 00:00, până duminică, ora 23:59, după cum urmează: - Prima ediție a TURNEULUI EGTMania – luna Mai: 03.05.2021, ora 00:00 – 09.05.2021, ora 23:59; - A doua ediție a TURNEULUI EGTMania – luna Iunie: 07.06.2021, ora 00:00 – 13.06.2021, ora 23:59; - A treia ediție a TURNEULUI EGTMania – luna Iulie: 05.07.2021, ora 00:00 – 11.07.2021, ora 23:59; - A patra ediție a TURNEULUI EGTMania – luna August: 02.08.2021, ora 00:00 – 08.08.2021, ora 23:59;
 • 2.3. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe site cu cel puțin o zi înainte de expirarea sa.

  Art. 3. Condiții de participare. Mecanismul campaniei

 • 3.1. Participarea la campania promoțională este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și care au un cont de joc înregistrat pe platforma Organizatorului.
 • 3.2. Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională, utilizatorii trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos: a) să participe la jocurile de tip video slot din secțiunea Cazinou stabilite în prealabil de Organizator, în perioada de desfășurare a ediției relevante; b) mizele înregistrate în cadrul rundelor de joc să fie plasate din banii reali deținuți în contul de joc de către participant, mizele plasate din banii obținuți din bonusuri sau alte promoții nefiind eligibile pentru participarea la turneu; c) miza plasată pentru o rundă de joc să fie în valoare de minim 2 lei, orice miză sub această valoare nefiind eligibilă pentru participarea la turneu;
 • 3.3. În Campania promoțională vor fi incluse jocurile de tip video-slot din secțiunea Cazino furnizate de EGT, disponibile pe platforma Organizatorului. Înainte de fiecare ediție a campaniei promoționale, Organizatorul va alege în mod aleatoriu un număr de 10 – 20 de sloturi video din categoria Jocurilor EGT pe care le va aduce la cunoștința participanților. Pentru prima ediției a turneului jocurile de tip video-slot selectate de Organizator sunt: 20 Super Hot, 100 Super Hot, Burning Hot, 5 Dazzling Hot, 20 Burning Hot, Royal Secrets, Shining Crown, Zodiac Wheel și Flaming Hot & 10 Dice & Roll.
 • 3.4. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute la punctele 3.1- 3.3. de mai sus, se califică în Campania promoțională și vor fi incluși într-un clasament bazat pe puncte. Pentru evitarea oricăror dubii, va exista câte un clasament pentru fiecare ediție.
 • 3.5. Fiecare rundă jucată cu miza de minimum 2 lei va reprezenta un (1) punct alocat participantului în cadrul clasamentului. Participantul are posibilitatea de a verifica punctele obținute în orice moment în perioada de desfășurare a ediției relevante, accesând din secțiunea dedicată turneului.
 • 3.6. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării campaniei promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a auto- excluderii, pierd dreptul de a participa la campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

  Art. 4. Premiile acordate

 • 4.1. Pentru stabilirea câștigătorilor fiecărui turneu, va fi luat în considerare clasamentul de la momentul finalizării turneului, câștigători fiind declarați participanții care obțin numărul cel mai mare de puncte. În caz de egalitate între numărul de puncte deținute, va avea prioritate la stabilirea câștigătorilor, participantul care a adunat primul punctele din clasament.
 • 4.2. În cadrul fiecărei ediții se vor premia primele 100 de locuri din clasament, în funcție de numărul de puncte acumulate, astfel:
  Loc Premiu
  Locul 1 5.000 RON
  Locul 2 3.000 RON
  Locul 3 2.000 RON
  Locul 4 1.500 RON
  Locul 5-6 câte 1.000 RON
  Locul 7-10 câte 500 RON
  Locul 11-20 câte 400 RON
  Locul 21-30 câte 250 RON
  Locul 31-40 câte 200 RON
  Locul 41-50 câte 100 RON
  Locul 51-70 100 rotiri 40 Super Hot
  Locul 71-100 50 rotiri 40 Super Hot
 • 4.3. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul fiecărei ediții a turneului este de 25.000 lei.
 • 4.4. Premiile vor fi disponibile în contul de joc al participanților declarați câștigători în termen de cel mult 24 de ore de la data finalizării ediției relevante, respectiv până la ora 23:59 a zilei de luni imediat următoare.
 • 4.5. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii Promoționale nu pot schimba caracteristicile premiilor și nici pot solicita atribuirea/transferarea acestora către terțe persoane.
 • 4.6. Premiile constând în sume de bani nu au condiții suplimentare de rulaj, putând fi retrase de către participant în orice moment, după transferul acestora de către Organizator în contul de joc.
 • 4.7. Premiile constând în rotiri gratuite sunt disponibile doar pentru jocul de tip video slot EGT 40 Super Hot. Fiecare rotire gratuită este în valoare de 0,40 de lei, iar câștigurile obținute în urma utilizării rotirilor gratuite vor fi acordate în contul de joc.
 • 4.8. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Regulile de Bonus.

  Art. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • 5.1. Datele cu caracter personal colectate ale participanților vor fi prelucrate de Organizator numai în scopul desfășurării Campaniei. Datele nu vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională (teritorii non UE).
 • 5.2. În afara celor de mai sus, datele cu caracter personal ale participanților pot fi dezvăluite autorităților publice sau instanțelor de judecată, dacă acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportarea premiilor).
 • 5.3. Participanții au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:
 • 5.3.1. Dreptul de acces: Participanții pot solicita informații despre datele cu caracter personale pe care Organizatorul le deține, o confirmare dacă sunt prelucrate date cu caracter personal al solicitantului, scopul în care sunt prelucrate, categorii de destinatari daca este cazul. Participanții pot obține o copie gratuită a datelor personale pe care Organizatorul le deține.
 • 5.3.2. Dreptul la rectificare: Participanții pot obține rectificarea datelor personale inexacte care îi privesc, prin cerere adresată Organizatorului.
 • 5.3.3. Dreptul la ștergerea datelor: Participanții au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau participantul își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • 5.3.4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care Participantul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ii permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor sau Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.
 • 5.3.5. Dreptul de a se opune prelucrării: Participanții au dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 5.3.6. Dreptul de a depune o plângere: Participanții pot depune o plângere la Autoritatea Națională de Supravegherea a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care consideră ca le-au fost încălcate drepturile. De asemenea, Participanții au dreptul de a se adresa justiției. Drepturile prezentate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa de e-mail dataprotection@winbet.ro . Organizatorul va răspunde în cadrul termenului prevăzut de lege, putând inclusiv să solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului. Datele cu caracter personal sunt necesare în vederea înregistrării Participanților, stabilirii clasamentului și acordării premiilor.
 • 5.4. Tuturor participanților la Campania Promoțională le este recomandat ferm să consulte Nota de Informare pe care o pot regăsi aici.

  Art. 6. Impozite si taxe

 • 6.1. Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, premiile obținute de câștigători, care au o valoare de peste 600 de lei, sunt impozabile conform legislației în vigoare. Aceste obligații de natură fiscală vor fi calculate și reținute de către Organizator, care va vira la bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca în contul de joc al câștigătorilor să fie transferată valoarea netă a premiilor relevante.

  Art. 7. Întreruperea/Încetarea campaniei promoționale

 • 7.1. Prezenta Campanie promoțională va înceta la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 de mai sus.
 • 7.2. Campania promoțională poate fi suspendată sau poate înceta anterior acestei perioade, dacă derularea acesteia nu este posibilă din motive independente de voința Organizatorului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților, prin afișarea unei astfel de decizii pe platforma Organizatorului. În astfel de situații, Organizatorul nu va avea nicio obligație față de participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.

  Art. 6. Impozite si taxe

 • 6.1. Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, premiile obținute de câștigători, care au o valoare de peste 600 de lei, sunt impozabile conform legislației în vigoare. Aceste obligații de natură fiscală vor fi calculate și reținute de către Organizator, care va vira la bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca în contul de joc al câștigătorilor să fie transferată valoarea netă a premiilor relevante.

  Art. 8. Diverse

 • 8.1. Participarea la prezenta Campanie promoțională nu este permisă minorilor, angajaților, partenerilor Organizatorului sau altor persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.
 • 8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a limita disponibilitatea Campaniei promoționale doar către un anumit grup de clienți. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul în orice moment și la discreția sa de a interzice și/sau restricționa participarea la turneu pentru un anumit client și/sau grup de clienți.
 • 8.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare, inclusiv să interzică participarea în turneu a unui client sau a unui grup de clienți sau să decidă descalificarea participanților și/sau închiderea contului de joc, în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi sau desfășurarea Campaniei promoționale.
 • 8.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etaj 1. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.
 • 8.5. Legea aplicabilă este legea română.

Prezentele Termene și Condiții vor intra în vigoare începând cu data de 01.04.2021.