Reguli Bonus

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ACORDAREA BONUSURILOR

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Global Interactive Solution Limited, cu sediul în Level 3, Suite no. 1945, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta, înregistrată în Registrul Companiilor din Malta sub numărul C79990/16.03.2017 (denumită în continuare WINBET) organizează periodic campanii de acordare a unor bonusuri pentru diferitele produse de jocuri de noroc oferite.

Clauzele și condițiile sistemului de bonusuri sunt definite în prezentele Termene și Condiții pentru acordarea bonusului, parte integrantă a Termenelor și Condițiilor generale, adaptate la fiecare campanie de bonusuri.

Bonusurile pot face obiectul obligației de mizare de un număr de ori („cerința de rulaj”) înainte de a putea fi retrase.

Dacă un bonus face obiectul unei cerințe de rulaj, câștigurile generate de mizarea bonusului vor putea fi retrase numai atunci când cerința este îndeplinită. Toate câștigurile obținute prin utilizarea bonusului vor putea fi retrase numai printr-o retragere unică.

Valoarea maximă a câștigurilor obținute dintr-un bonus care poate fi retrasă este de 1000 Lei pentru câștigurile provenite din Rotiri Gratuite, respectiv 10.000 Lei în cazul celorlalte bonusuri, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul ofertei sau a regulamentului campaniei promoționale în cadrul căreia se acordă. Toate câștigurile rezultând din utilizarea bonusului, peste valoarea maximă permisă pentru retragere vor fi anulate.

1.2. Campaniile de bonusare se adresează exclusiv jucătorilor cu bani reali, cu excepția cazurilor în care se specifică diferit în descrierea ofertei sau în regulamentul campaniei promoționale.

De exemplu: dacă depui suma de 100 Lei și primești un bonus de 100% va trebui să rulezi o valoare totală de 7000 Lei.

1.3. Nu este permisă combinarea a două sau mai multor bonusuri, care se acordă în urma aceleiași depuneri, dacă această posibilitate nu este prevăzută în mod expres în cuprinsul ofertei sau a regulamentului campaniei promoționale în cadrul căreia se acordă.

1.4. Bonusurile condiționate de efectuarea unei depuneri financiare vor fi acordate doar după ce tranzacția financiară este finalizată, iar jucătorul trebuie să nu utilizeze nicio sumă din depunerea financiară realizată (din bani reali) înainte de a accepta bonusul pentru depunere, în caz contrar, oferta fiind anulată.

1.5. Bonusurile Cashback reprezintă un procent din depunerile financiare, care se restituie jucătorului, având condiție de rulare 1 x (o dată), cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în cuprinsul ofertei sau în regulamentul campaniei promoționale în care sunt oferite.

1.6. Dacă sunt aplicabile condiții privind miza minimă pentru rularea bonusului, valoarea acesteia se va menționa în cadrul ofertei sau în cuprinsul regulamentului campaniei promoționale în cadrul căreia bonusul se acordă.

1.7. În cazul în care cerințele de rulaj nu au fost îndeplinite în termen de 7 zile de la activarea bonusului, dacă în descrierea ofertei sau a campaniei promoționale nu este specificat un alt termen pentru îndeplinirea condițiilor de rulaj, bonusul va fi considerat expirat, iar eventualele câștiguri vor fi anulate.

1.8. Jucătorii au dreptul să nu acceseze, să respingă sau să anuleze orice bonus disponibil în contul lor de joc, în orice moment. Odată ce bonusul este anulat, toate câștigurile aferente bonusului vor fi pierdute, iar jucătorul va rămâne cu soldul inițial în bani reali, anterior primirii sau revendicării bonusului, dacă soldul contului bani reali nu a fost modificat între timp.

1.9. Acceptarea oricărei oferte de bonusare prezumă cunoașterea și acceptarea necondiționată a prezentelor Termene și Condiții și a Termenelor și condițiilor generale.

1.10. WINBET își rezervă dreptul de a refuza acordarea bonusurilor oricărui jucător, în cazul încălcării prezentelor Termene și condiții sau a Termenelor și condițiilor generale.

1.11. Un titular de cont are dreptul numai la un bonus per cont, ceea ce înseamnă cel mult un bonus per utilizator, adresă IP, dispozitiv informatizat, familie, adresă rezidențială, număr de telefon, card de credit sau de debit și/sau cont de plată electronică, adresă e-mail și medii în care calculatoarele sunt folosite în comun (universitate, asociație, școală, bibliotecă publică, loc de muncă etc.).

1.12. Anumite oferte de bonusare pot fi disponibile numai unora dintre clienți, selectați pe baza unor criterii prestabilite (data înregistrării contului, valoare totală a depunerilor financiare într-o anumită perioadă, valoare totală pariuri înregistrate, valoare retrageri etc), sau selectați aleatoriu. Ofertele personalizate de bonusare vor fi transmise către destinatari prin email, prin SMS sau apel telefonic. Ofertele de bonus personalizate sunt valabile 48 de ore, dacă un alt termen nu este precizat în cuprinsul ofertei. Neîndeplinirea condițiilor de acordare a bonusurilor în termenul prevăzut în cuprinsul ofertei, conduce la anularea bonusului, fără nicio altă formalitate.

1.13. Când în contul de joc este activ un bonus, orice sumă disponibilă în numerar din cont va fi folosită cu prioritate pentru pariere înainte de a se folosi bonusul.

1.14. Când în contul de joc este activ un bonus, câștigurile obținute vor fi transferate în balanța bonus, indiferent dacă pariurile sunt plasate din balanța principală sau cea de bonus.

1.15. Termenii și condițiile ofertelor de bonusare, precum regulamentele campaniilor promoționale în cadrul cărora sunt acordate bonusuri intră în vigoare:

  • (i) la data la care au fost aduse la cunoștință publicului prin afișarea pe website-ul Organizatorului, atunci când perioada de desfășurare a campaniei este de 24 de ore sau mai puțin;
  • (ii) a doua zi de la data la care au fost aduse la cunoștință publicului prin afișarea pe website-ul Organizatorului, atunci când perioada de desfășurare a campaniei este mai mare de 24 de ore.

1.16. Dacă jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor furnizate în termen de 30 zile calendaristice de când contul lor de joc a fost creditat sau dacă numele lor apare pe lista persoanelor autoexcluse și indezirabile ori dacă contul WINBET a fost închis, Organizatorul va anula toate bonusurile și câștigurile rezultate din utilizarea acestora înainte de închiderea contului.

2. ABUZUL ÎN LEGĂTURĂ CU BONUSUL

2.1. „Abuzul în legătură cu bonusul” cuprinde, fără limitare la acestea, următoarele:

  • încălcarea clauzelor și condițiilor privind bonusul, pariurile gratuite sau orice altă ofertă promoțională;
  • deschiderea mai multor conturi în scopul de a pretinde mai multe bonusuri;

2.2. În cazul în care există o bănuială rezonabilă că titularul de cont a comis sau a încercat să comită un abuz în legătură cu bonusul, pe cont propriu sau ca parte a unui grup, WINBET își rezervă dreptul:

  • să rețină, la decizia sa, bonusul alocat titularului de cont și orice câștig obținut din bonusul respectiv; și/sau
  • să revoce, să refuze sau să retragă o ofertă de bonus făcută titularului de cont; și/sau
  • să blocheze accesul la anumite produse; și/sau
  • să excludă titularul de cont de la orice ofertă promoțională viitoare; și/sau
  • să închidă cu efect imediat contul titularului de cont.

3. BONUSURI

I. BONUS PENTRU PRIMA DEPUNERE

1. Organizatorul va acorda acest tip de bonus, reprezentând un procent de până la 100% din valoarea primei depuneri financiare realizate în contul de joc sau alte bonificații acordate în urma realizării primei depuneri financiare în contul de joc. Bonusul se acordă numai clienților noi.

2. Valoarea minimă a depunerii necesare, valoarea maximă a bonusului și condițiile de rulaj, precum și condițiile specifice de utilizare a bonusului, dacă este cazul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

II. BONUS DE REÎNCĂRCARE (RELOAD BONUS)

1. Organizatorul va acorda acest tip de bonus, reprezentând un procent de până la 100% clienților care au un cont de joc înregistrat pe platforma www.winbet.ro. Bonusul poate fi accesat începând cu a doua depunere financiară în contul de joc.

2. Valoarea minimă a depunerii necesare, valoarea maximă a bonusului și condițiile de rulaj, precum și condițiile specifice de utilizare a bonusului, dacă este cazul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

3. Sunt eligibile pentru primirea bonusului numai conturile de joc înregistrate și verificate de către Organizator.

III. BONUS CASHBACK

1. Bonusul CashBack constă în returnarea către jucător a unui procent din valoarea unei depuneri financiare finalizate în contul de joc.

2. Bonusul CashBack va fi acordat numai jucătorilor care nu au beneficiat de alt tip de bonus aferent depunerilor realizate și sub condiția ca în contul de joc să nu existe pariuri nefinalizate.

Pentru a fi eligibil pentru acordare bonusului nu trebuie să ai pariuri deschise din depunerea respectivă.

3. Condițiile specifice de acordare, valoarea minimă și/sau maximă a bonusului , eventualele condiții de rulaj care derogă de la regula generală, intervalul de timp în care poate fi utilizat bonusul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

4. Bonusul nu poate fi retras înainte de îndeplinirea condițiilor de rulaj.

IV. ROTIRI GRATUITE (FREE SPINS)

1. Free Spins pot fi utilizate în secțiunea Casino, doar pentru jocurile menționate de către Organizator în cadrul ofertei.

2. Condițiile specifice de acordare, valoarea unei runde gratuite, valoarea minimă și/sau maximă a mizei individuale pentru îndeplinirea condițiilor de rulaj, condițiile de rulaj care derogă de la regula general și intervalul de timp în care poate fi utilizat bonusul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

V. BONUS CASHPAY

1. Bonusul Cashpay constă în oferirea unei sume prestabilite pentru a fi utilizată în vederea participării la jocul de noroc, prin transfer în contul bonus al jucătorului. Bonusul se acordă jucătorilor care realizează depuneri financiare printr-una dintre metodele de plată selectate de Organizator.

2. Condițiile specifice de acordare, metoda de plată care face obiectul ofertei, valoarea minimă și/sau maximă depunerii financiare pentru acordarea bonusului, condițiile de rulaj și intervalul de timp în care poate fi utilizat bonusul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

3. Bonusul nu poate fi retras înainte de îndeplinirea condițiilor de rulaj.

VI. BONUS CASH

1. Bonusul Cash reprezintă bonificația acordată pe baza criteriilor Organizatorului (valoarea depunerilor totale, valoarea pierderilor înregistrate într-o perioadă prestabilită, număr pariuri/ zi, număr total de pariuri înregistrate, sesiuni de joc într-o perioadă prestabilită etc).

2. Numai un singur (1) Bonus Cash activ poate fi disponibil în contul de joc, în așteptare.

3. Nu există cerințe de rulaj pentru acest tip de bonus. Bonusul Cash poate fi folosit pentru orice produs disponibil pe platforma Organizatorului.

4. Condițiile specifice de acordare, valoarea minimă și/sau maximă depunerii financiare pentru acordarea bonusului, condițiile de rulaj și intervalul de timp în care poate fi utilizat bonusul, vor fi comunicate prin afișare pe platforma Organizatorului, www.winbet.ro, fiind prevăzute în cuprinsul ofertei sau vor fi transmise jucătorilor prin email, SMS sau apel telefonic, în cazul ofertelor personalizate.

VI. BIRTHDAY BONUS

1. Birthday Bonus are valoarea de 50 de lei și se acordă la cererea jucătorilor, transmisă către Departamentul de Relații Clienți, cu ocazia aniversării.

2. Sunt eligibili pentru primirea bonusului numai jucătorii care au realizat cel puțin o depunere financiară.

3. Bonusul se va utiliza în termen de cel mult 7 zile de la data transferării în contul de joc; se aplică condițiile generale de rulaj.

4. Bonusul nu poate fi retras înainte de îndeplinirea condițiilor de rulaj.