Termeni și Condiții

I. Dispoziții generale

1. Introducere

1.1. Prezenții Termeni și Condiții (denumite în continuare T&C) reglementează activitatea de jocuri de noroc on-line, desfășurată pe platforma de jocuri de noroc, prin intermediul site-ului www.WINBET.ro, (denumit în continuare Site-ul), a aplicațiilor sau a subdomeniilor deținute și utilizate de Organizator în acest scop.

1.2. T&C reprezintă un contract care se încheie între dumneavoastră și compania noastră. Nu ne veți putea folosi Serviciile înainte de a fi citit prezenții T&C, confirmând că sunteți de acord să fiți obligați în virtutea acestora din urmă, prin înregistrarea unui cont de joc.

1.3. Organizatorul de jocuri de noroc își rezervă dreptul de a modifica prezentele T&C. Orice modificare a T&C intră în vigoare după aprobarea prealabilă din partea autorității de reglementare și noua versiune a acestora va fi adusă la cunoștința utilizatorilor, prin publicare, pe site-ul www.WINBET.ro. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea T&C, vă rugăm să încetați imediat accesarea oricărei secțiuni a site-ului sau utilizarea Serviciilor. Orice utilizare a Serviciilor după modificarea T&C implică acceptarea lor necondiționată de către dumneavoastră.

1.4. Orice referire la T&C vor include:

 • i) termenii și condițiile cuprinse in prezentul document;
 • ii) orice regulă individuală, aplicabilă activității, publicată pe site, în secțiunea de informare și care conține instrucțiuni de accesare a platformei pentru evenimente speciale;
 • iii) orice regulă aplicabilă bonusurilor, acțiunilor promoționale sau unor oferte speciale disponibile pe site, ocazional.

2. Organizatorul

2.1. Operatorul de jocuri de noroc online și administratorul site-ului www.WINBET.ro este Global Interactive Solution Limited, o companie organizată și care funcționeaza sub Legile Republicii Malta, înregistrată in Registrul Companiilor sub numărul C79990, localizată în Level 3 (Suite No. 1945), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar Birkirkara BKR4013, Malta, (de acum înainte numită WINBET sau Operatorul).

2.2. Activitatea de jocuri de noroc se desfășoară în conformitate cu prevederile OUG 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și normele metodologice de implementare a OUG 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc, astfel adoptată prin HG 111/2016, în baza unei licențe de organizare și autorizația de a opera jocuri de noroc on-line, acordate de către Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania.

3. Participantul

3.1. Activitatea de jocuri de noroc on-line este interzisă minorilor (persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani sau care, potrivit jurisdicției aplicabile în statul de reședință este considerat minor, chiar dacă a împlinit 18 ani. )

3.2. Jocurile de noroc pot fi interzise în jurisdicția din care este accesată platforma și site-ul www.WINBET.ro. Participantul este responsabil să se asigure de respectarea permanentă a legilor care guvernează activitatea proprie și să se asigure că utilizarea Serviciilor este permisă de lege. Orice utilizare a Serviciilor este exclusiv la alegerea, discreția și riscul Participantului, iar Site-ul nu reprezintă o ofertă, invitație sau solicitare de a folosi Serviciile în orice jurisdicție în care acest lucru este ilegal.

3.3. Participarea la jocul de noroc și accesarea Serviciilor este permisă numai utilizatorilor care îndeplinesc cu succes procedura de înregistrare pe platforma Organizatorului (denumiți în continuare Participanți), respectiv utilizatorilor care dețin un cont unic de joc (denumit în continuare Contul WINBET).

II. CONTUL DE JOC

4. Înregistrarea contului WINBET

4.1. Pentru a participa la oricare dintre jocurile de noroc propuse de WINBET cu bani reali, trebuie să vă înregistrați pe platforma Organizatorului, respectiv să solicitați deschiderea contului WINBET și să depuneți bani în acest cont prin orice metode de depunere acceptate de Organizator, enumerate în secțiunea de depuneri de pe site-ul web.

4.2. Solicitarea de înregistrare a contului WINBET presupune completarea formularului de înregistrare disponibil pe site și furnizarea a cel puțin următoarelor informații și declarații:

 • a. data nașterii;
 • b. prenumele și numele jucătorului;
 • c. adresa de domiciliu sau reședință al jucătorului;
 • d. codul numeric personal (CNP), în cazul jucătorilor români;
 • e. certificatul de rezidență fiscală ( sau un document similar), în cazul cetățenilor români, rezidenți fiscal al altui stat
 • f. o adresă de e-mail valabilă a jucătorului;
 • g. un nume de utilizator, alias și o parolă.

4.3. O persoană care solicită să devină titular de cont garantează și declară că nu are vârsta de sub optsprezece (18) ani. În cazul în care există suspiciuni că declarația furnizată de utilizator este falsă, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza deschiderea contului WINBET sau suspendarea acestuia până la furnizarea unei dovezi satisfăcătoare care să ateste vârsta solicitantului.

4.4. O persoană care solicită să devină titular de cont garantează și declară de asemenea:

 • a. că este persoană fizică (o persoană juridică nu va fi acceptată ca titular de cont);
 • b. că nu este jucător profesionist în niciun sport, competiție sau ligă în care WINBET oferă pariuri;
 • c. că nu este limitată ca urmare a capacității juridice restrânse;
 • d. că nu acționează în numele altei persoane;
 • e. că nu este calificată drept jucător-problemă compulsiv și că nu este inclusă (voluntar sau forțat) în niciun registru sau bază de date de jucători excluși;
 • f. că nu depune bani care provin din activități infracționale și/sau din alte activități neautorizate;
 • g. că nu depune bani printr-un card pe care titularul de cont nu este autorizat să îl utilizeze;
 • h. că nu desfășoară activități infracționale în care un cont WINBET este implicat direct sau indirect;
 • i. că nu deține un cont activ la o altă persoană juridică făcând parte din același grup ca WINBET, respectiv la alte entități controlate direct sau indirect de WINBET;
 • j. că utilizarea Serviciilor nu este ilegală în țara sa de reședință sau dacă îi este interzis în alt mod să deschidă un cont de joc sau să utilizeze serviciile de la WINBET și/sau să participe în alt mod la jocurile oferite.
 • l. că va menține actualizate detaliile contului WINBET în ceea ce privește următoarele: prenumele și numele, țara de reședință, adresa de e-mail valabilă și numărul de telefon.

4.5. În cazul în care Organizatorul are motive să considere că oricare dintre garanțiile și declarațiile de mai sus sunt false sau nu mai sunt de actualitate, acesta va avea dreptul de a refuza deschiderea contului WINBET sau suspendarea acestuia și de a solicita furnizarea unei dovezi satisfăcătoare care să ateste conformarea Participantului la prezentele reguli. În cazul în care aceste dovezi nu sunt furnizate în termen de 30 de zile de la data transmiterii solicitării, Organizatorul va avea dreptul de închide contul WINBET.

4.6 După primirea unei solicitări de deschidere a contului WINBET, Organizatorul va transmite un link de activare a acestuia pe adresa de email furnizată în procedura de înregistrare. Înregistrarea contului de joc nu se va considera finalizată până la data accesării acestui link și activarea contului WINBET.

4.7. Organizatorul va deschide un singur cont WINBET pentru un Participant înregistrat. Contul WINBET nu va fi înregistrat în cazul în care solicitarea este formulată de un Participant deja înregistrat pe platforma Organizatorului.

4.8. Participantul este unicul responsabil pentru securitatea și confidențialitatea contului WINBET și se va asigura în mod special că numele de utilizator și parola sunt păstrate confidențiale, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere în cazul accesării din partea unei alte persoane. Dacă informațiile privind contul WINBET au fost furnizate în mod corect, Organizatorul va considera că ofertele au fost acceptate și plățile au fost efectuate de titularul contului, iar acesta se angajează să despăgubească și să exonereze Organizatorul de răspundere împotriva tuturor costurilor, reclamațiilor, cheltuielilor și daunelor de orice natură izvorâte în legătură cu accesarea contului de către oricare terț.

4.9. În cazul în care titularul de cont are motive să creadă că această informație a ajuns la cunoștința altora, titularul de cont trebuie să contacteze imediat serviciul de asistență pentru clienți al WINBET, iar o nouă parolă va fi emisă. WINBET nu are obligația să păstreze numele de utilizator sau parolele. În cazul în care titularul de cont rătăcește, uită, pierde sau dezvăluie unui terț numele său de utilizator și/sau parola sau dacă este altfel în imposibilitate de a accesa site-ul sau orice serviciu din orice motiv, altul decât eroarea WINBET, WINBET nu va răspunde și nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pretenție privind contul WINBET.

4.10. În termen de 30 de zile de la data înregistrării contului WINBET, Organizatorul va efectua orice demersuri necesare pentru transmiterea de către Participant a documentelor care atestă veridicitatea informațiilor furnizate în cursul procedurii de înregistrare și va verifica dacă Participantul se regăsește în lista jucătorilor autoexcluși sau indezirabili.

4.11. Înainte de comunicarea documentelor care atestă veridicitatea informațiilor furnizate în procedura de înregistrare, Organizatorul va permite Participantului să efectueze depuneri financiare în contul WINBET, prin orice metode de depunere acceptate, enumerate în secțiunea de depuneri de pe site numai până la valoarea de maxim 200 de Euro (sau echivalent în Lei), dar nu va permite retragerea fondurilor din contul de joc.

4.12. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primei depuneri financiare în contul WINBET, Participantul nu comunică documentele solicitate de Organizator în vederea verificării datelor și informațiilor furnizate la înregistrare, Organizatorul va închide contul WINBET, va reține fondurile depuse și le va transfera la bugetul de stat consolidat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost reținute.

4.13. În cazul în care titularul contului de joc decedează în perioada de verificare a contului, sumele existente în contul WINBET se restituie moștenitorilor, sub condiția transmiterii documentelor prevăzute de lege pentru atestarea calității acestora de moștenitori.

5. Utilizarea și administrarea contului WINBET

5.1. Accesând contul WINBET, un titular de cont poate:

 • a. să stabilească limite personale cu privire la suma pe care o poate utiliza pentru activitatea pe platformă (miză) sau pentru depunerile financiare în contul său WINBET într-o perioadă de timp determinate (zilnice, săptămânale și lunare); cererea jucătorului de a impune o limită la sumele ce pot fi depuse va fi implementată în maxim 24 de ore;
 • b. să se excludă de la jocul de noroc pe o perioadă de timp determinată;
 • c. să solicite întreruperea accesului la joc pentru o perioadă prestabilită de maxim 7 zile.

5.2. Un titular de cont care a stabilit o limită potrivit literelor (a) de mai sus poate să modifice sau să revoce limita în setările contului WINBET. Mărirea sau revocarea limitei intră în vigoare după 48 ore de la înregistrarea modificării de către WINBET. Micșorarea limitei intră în vigoare imediat după înregistrarea modificării de către WINBET, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data transmiterii solicitării.

5.3. Organizatorul va permite Participantului să acceseze în contul WINBET situația contului de joc, respectiv istoricul jocurilor, inclusiv mizele, câștigurile și pierderile înregistrate, (depozitele și retragerile efectuate), precum și alte tranzacții în legătură cu acesta pe o perioadă de cel puțin 90 de zile anterior interogării.

5.4. Dacă se va considera că activitatea desfășurată de un jucător pe platforma de jocuri de noroc poate să îi producă acestuia dificultăți financiare sau personale, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda pe o perioadă determinată contul WINBET sau de a închide contul WINBET, restituind Participantului sumele existente în contul de joc în termen de maxim 10 zile lucrătoare.

5.5. Organizatorul nu va accepta participarea la jocul de noroc (respectiv punerea în joc a mizei) decât dacă în contul WINBET există fonduri adecvate pentru a acoperi valoarea mizei.

5.6. Înregistrarea mizei și rezultatul participării la joc (câștigul) va fi reflectat imediat în contul WINBET.

5.7. Organizatorul nu permite transferuri de credit sau valori între conturile WINBET.

5.8. În cazul în care participarea la activitatea de jocuri de noroc online pe platforma www.WINBET.ro este întreruptă ca urmare a unei defecțiuni a sistemului de telecomunicații sau a sistemului informatic al Organizatorului, care împiedică Participantului să continue să utilizeze serviciile după ce a plasat o miză, Organizatorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura că sistemul său informatic aprobat permite Participantului să își reia, la refacerea conexiunii, activitatea întreruptă. În cazul în care sistemul WINBET nu permite titularului de cont să facă acest lucru, Organizatorul:

 • a. asigură încetarea (anularea) jocului întrerupt;
 • b. restituie miza în contul WINBET al Participantului;
 • c. informează imediat autoritatea de reglementare cu privire la împrejurările incidentului;
 • c. va înceta furnizarea serviciului, dacă există probabilitatea ca acesta să fie afectat de aceeași defecțiune.

5.9. Sistemul informatic utilizat de Organizator va asigura înregistrarea și stocarea tuturor informațiilor din contul WINBET pentru o perioadă de 6 (șase) ani de la momentul înregistrării.

6. Depunerile și retragerile financiare în/din contul de joc

6.1. Participarea la jocurile de noroc on-line implică depunerea de sume de bani în contul WINBET, dintr-un cont sau o sursă pe care o dețineți în calitate de titular. Pentru evitarea oricăror dubii, contul WINBET nu va fi folosit drept cont bancar, iar sumele depuse în acest cont sunt destinate utilizării în activitatea de jocuri de noroc. Organizatorul va putea refuza depunerile sau retragerile din contul WINBET dacă scopul tranzacție nu corespunde activității de jocuri de noroc sau dacă suspectează o fraudă și/sau o tentativă de spălare de bani ori să accepte cererile sub condiția deducerii cheltuielilor de administrare.

6.2. În cazul în care tranzacția financiară efectuată de Participant este anulată sau constatată nulă după alimentarea contului WINBET, transferul de fonduri în contul de joc va fi anulată, iar activitatea desfășurată ulterior de Participant va fi invalidată

6.3. Organizatorul nu furnizează credit în contul de plată sau în contul de joc al Participantului și nu permite participarea gratuită la jocul de noroc, în alte condiții decât cele prevăzute pentru acordarea bonusurilor. Poate fi retrasă orice sumă disponibilă pentru retragere din contul WINBET, prin trimiterea a unei solicitări de retragere, disponibilă pe site. Titularii de conturi WINBET care doresc să recupereze fondurile deținute într-un cont închis sau suspendat trebuie să contacteze serviciul de asistență pentru clienți.

6.4. Depunerile și retragerile într-un cont WINBET se fac întotdeauna prin intermediul unei instituții financiare, al unui furnizor de soluții de plată sau al unei societăți care deține licență pentru procesarea de plăți. În funcție de metoda de plată aleasă de titularul de cont, limite de depunere minime și/sau maxime pot fi aplicabile. Depunerile vor trebui rulate cel puțin o dată înainte să poată fi retrase. Procedurile, clauzele și condițiile, disponibilitatea și durata pentru depuneri/retrageri pot fi diferite în funcție de perioade, precum și de țara și de instituția financiară în cauză. Recomandările actualizate sunt disponibile după conectarea pe site, sub titlurile „Depunere” și „Retragere”.

6.5. În funcție de metoda de plată selectată, depunerile și retragerile financiare pot implica taxe și comisioane, aplicate de procesatorul de plăți sau de banca Participantului.

6.6. Organizatorul poate decide efectuarea unor investigații suplimentare cu privire la identitatea Participantului sau cu privire la activitatea acestuia, în cazul în care există suspiciuni întemeiate, înainte de a procesa o cerere de plată a Participantului și de a transfera câștigurile în contul de plată al jucătorului, în termen de 10 zile lucrătoare. La finalizarea investigațiilor, Organizatorul va putea decide să efectueze transferul către contul de plată sau să înștiințeze organele competente. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă verificarea se face de furnizorul de software sau se poate prelungi până la finalizarea cercetării efectuate la solicitarea organizatorului de autorități competente, cu condiția informării jucătorului și a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

6.7. Fondurile din contul WINBET, disponibile pentru retragere pot fi transferate numai în același cont de plată din care au provenit fondurile transferate de către Participant. În cazul în care contul de plată al Participantului nu mai este valid, Organizatorul va transfera sumele în contul indicat de Participant, numai după verificarea identității acestuia. În situația transferurile către contul bancar al Participantului nu sunt posibile întrucât acesta nu mai este valid, în termen de 5 zile lucrătoare, Organizatorul transmite Participantului o notificare la adresa de email atașată contului WINBET, informându-l că poate solicita transferarea sumelor din contul său de joc, în termen de un an. Dacă Participantul nu răspunde notificării, nu indică Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada că acesta îi aparține Participantului, Organizatorul va reține sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

6.8. În cazul în care titularul contului de joc decedează, sumele existente în contul WINBET se restituie moștenitorilor, sub condiția transmiterii documentelor prevăzute de lege pentru atestarea calității acestora de moștenitori.

6.9. Titularul contului WINBET nu va permite terților să îi utilizeze contul WINBET pentru a efectua depuneri financiare sau retrageri în/din contul WINBET.

6.10. Un titular de cont poate:

 • a. să efectueze depuneri în contul WINBET numai cu cardul său personal, din contul său personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau să utilizeze resurse financiare proprii, depuse în numerar la un procesator de plată licențiat, acceptat de Organizator;
 • b. să solicite retrageri de fonduri deținute în contul WINBET numai către cardul propriu, contul său personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau în numerar, la un procesator de plată licențiat, acceptat de Organizator.

6.11. Dacă folosiți o metodă de plată dintr-un cont unde nu figurați ca deținător al contului și/sau folosiți fonduri care nu vă aparțin, inclusiv utilizarea unui instrument de plată care este furat, clonat sau neautorizat, ne rezervăm dreptul de a trata orice asemenea depunere în cont ca fiind nevalabilă (și orice câștiguri apărute din acest depozit să fie nule), până la finalizarea satisfăcătoare a tuturor verificărilor relevante.

6.12. Organizatorul, autoritatea de reglementare în domeniul jocurilor de noroc în România sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile în scopul prevenirii spălării banilor. Toate tranzacțiile suspecte depistate de Organizator vor fi raportate autorităților competente.

6.13. Participantului îi revine obligația exclusivă de a plăti și de a efectua toate verificările prealabile necesare în legătură cu impozitele aplicabile oricărui venit din jocuri de noroc, dacă și când este cazul.

6.14. Depozitele jucătorilor nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost constituite (participarea la jocul de noroc). Organizatorul va constitui fondul de garantare a depozitelor jucătorilor la o bancă de pe teritoriul României. Regularizarea sumelor reprezentând depozitele jucătorilor se va face săptămânal, în prima zi a săptămânii pentru săptămâna precedentă.

6.15. Retragerile sunt procesate de Luni pâna Vineri cu excepția sărbătorilor legale. Utilizatorii au dreptul la maxim două (2) retrageri pe zi.

7. Plângerile Participanților. Litigii

7.1. Orice pretenție referitoare la o tranzacție în legătură cu un cont WINBET trebuie adresată Organizatorului în termen de șase luni de la momentul în care tranzacția, plata și/sau decontarea au avut loc sau ar fi trebuit să aibă loc; în caz contrar, WINBET își rezervă dreptul de a nu lua în considerare pretenția.

7.2. În cazul în care un titular de cont dorește să depună o plângere, acesta trebuie să se adreseze serviciului de asistență pentru clienți al WINBET, folosind datele de contact puse la dispoziție în pagina „Obține ajutor” de pe site.

7.3. Plângerea trebuie să conțină informații clare și neechivoce despre identitatea titularului de cont și să furnizeze toate detaliile relevante care au dat naștere plângerii. WINBET va examina plângerea înregistrată în termen de maxim 14 zile de la data înregistrării.

7.4. WINBET va informa titularul de cont cu privire la modalitatea de soluționare a plângerii, decizia sa fiind finală. În cazul în care Organizatorul nu soluționează plângerea în termenul prevăzut sau dacă nu acceptă decizia Organizatorului, Participantul se va putea adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Organizatorul păstrează plângerile înregistrate de Participanți și documentele aferente acestora pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării și le va înainta atât ONJN, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.5. Orice acțiune în justiție sau litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentele T&C se soluționează în conformitate cu legea aplicabilă de la locul contractului (România).

8. Suspendarea sau închiderea contului WINBET

8.1. Participantul poate decide în orice moment să suspende ori să închidă contul WINBET, prin transmiterea unei solicitări către departamentul de asistență clienți, prin email la adresa contact@WINBET.ro. Transmiterea ori acceptarea cererii de închidere a contului WINBET nu este condiționată de plata unor taxe.

8.2. În cazul în care contul WINBET este suspendat sau închis la solicitarea Participantului, Organizatorul va înceta imediat transmiterea materialelor de promovare pe adresa de email a Participantului și îl va informa, transmițând prin email opțiunile de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

8.3. Organizatorul păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat suspendarea sau închiderea contului WINBET ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl va prezenta, la cerere, organelor de control. Un Participant înregistrat în acest registru va putea solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

8.4. Fondurile din conturile WINBET închise de Participant vor fi transferate în contul de plată al acestuia în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita transferarea fondurilor în termen de 1 an. Dacă Participantul nu răspunde notificării, nu indică Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada că acesta îi aparține Participantului, Organizatorul va reține sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

8.5. Un cont inactiv înseamnă un cont WINBET care nu a înregistrat nicio conectare și/sau deconectare într-o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, dacă nici o sesiune de joc nu este în desfășurare. Toți titularii de cont ale căror conturi WINBET nu sunt accesate timp de 11 luni consecutive vor fi înștiințați, prin email despre posibilitatea închiderii contului. În cazul în care contul nu este accesat de Participant înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima conectare, contul WINBET va fi închis, iar fondurile din contul de joc vor fi transferate în contul de plată al Participantului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, iar dacă acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita transferarea fondurilor în termen de 1 an. Dacă Participantul nu răspunde notificării, nu indică Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada că acesta îi aparține Participantului, Organizatorul va reține sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

8.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a dispune închiderea contului WINBET, la latitudinea sa. Fondurile din conturile WINBET închise vor fi transferate în contul de plată al acestuia în ce mult 10 (zece) zile lucrătoare. Dacă acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita transferarea fondurilor în termen de 1 an. Dacă Participantul nu răspunde notificării, nu indică Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada că acesta îi aparține Participantului, Organizatorul va reține sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

8.7. Participantul nu va permite niciunei alte persoane să utilizeze contul WINBET, să acceseze sau să utilizeze orice informație legat de contul WINBET, să accepte orice ofertă, câștig sau premiu ori să acceseze în numele său platforma sau să participe la activitate. Dacă există indicii că oricare dintre clienții noștri a încălcat obligația prevăzută în cuprinsul prezentului articol, Organizatorul va putea decide suspendarea contului WINBET pe durata investigațiilor efectuate sau închiderea acestuia. Decizia de suspendare ori închidere a contului se comunică Participantului, prin email și se transmite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc împreună cu documentația relevantă în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data aplicării.

8.8. Organizatorul va putea decide suspendarea sau închiderea contului de joc dacă există inicii că în activitatea desfășurată, Participantul a încălcat declarațiile și garanțiile furnizate, a încălcat oricare dintre dispozițiile regulamentare aplicabile ori dispozițiile legale. Decizia de suspendare ori închidere a contului se comunică Participantului, prin email și se transmite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc împreună cu documentația relevantă în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data aplicării.

8.9. În toate cazurile în care contul WINBET este închis de Organizator ca urmare a fraudei sau suspiciunii de fraudă (încălcări sau tentative de încălcare a dispozițiilor prezentelor T&C ori a dispozițiilor regulamentare și legale aplicabile) fondurile din contul WINBET vor fi reținute de Organizator și transferate la bugetul de stat consolidat al statului, conform dispozițiilor legale aplicabile.

9. Reguli privind securitatea tranzacțiilor pe platformă

9.1 WINBET menține confidențialitatea strictă cu privire la toate raporturile cu titularul de cont. Cu toate acestea, datele pot fi dezvăluite unui terț pentru investigații, dacă sunt cerute de autoritatea competentă, de o instanță de judecată sau, dacă legea obligă în acest sens, de altă autoritate publică și/sau în situația în care un titular de cont încalcă regulile WINBET.

9.2. Titularului de cont i se alocă un număr de cont personal. Titularul de cont alege o parolă și un nume de utilizator. Titularului de cont îi revine obligația de a nu dezvălui această informație.

9.3. Toate comunicările prin telefon dintre titularul de cont și WINBET sunt înregistrate în scopuri de securitate și de instruire și/sau pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

9.4. Toate comunicările prin mijloace electronice dintre titularul de cont și WINBET sunt păstrate în evidențele Organizatorului pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

9.5. Depunerile prin card pot fi refuzate, parțial sau complet, din când în când, în funcție de anumite sisteme de securitate administrate în colaborare cu un furnizor de soluții de plată și/sau cu o instituție financiară. Aceste măsuri de securitate pot refuza carduri care sunt legitime, dar care nu pot fi totuși procesate la un moment dat. Personalul WINBET nu controlează sistemele menționate și nici nu cunoaște motivele refuzării unei depuneri.

9.6. WINBET poate solicita documente pentru a verifica identitatea utilizatorului unui card și/sau autorizația acestuia de a utiliza un anumit card și/sau alte date și informații furnizate de titularul de cont înainte de efectuarea depunerilor și/sau a retragerilor. Acest lucru poate genera mici întârzieri. Din când în când, plățile sunt returnate, iar aceste situații vor fi tratate în conformitate cu procedurile WINBET.

9.7. Sunt ilegale utilizarea și/sau abuzul de o eroare sau de o situație incomplet prezentată pe site și/sau în aplicația client și/sau în software-ul și/sau în serviciile puse la dispoziție pe site. În cazul în care titularul de cont detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare sau incompletitudine, acesta trebuie:

 • a. să se abțină de a profita de situația respectivă;
 • b. să păstreze strict confidențială eroarea respectivă;
 • c. când detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare, să notifice WINBET prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@WINBET.ro.

Fără a aduce atingere altor remedii prevăzute de lege sau de echitate, în cazul în care titularul de cont nu respectă prezenta clauză, WINBET:

 • a. are dreptul la despăgubire integrală pentru toate costurile care pot fi asociate cu eroarea, precum și pentru prejudiciul care rezultă din încălcarea prezentei clauze de către titularul de cont;
 • b. își rezervă dreptul, în special, fără a se limita însă la acestea, de a bloca contul WINBET al titularului de cont și/sau de a îngheța sau de a reduce, total sau parțial, soldul contului WINBET, fără preaviz, în scopul de a acoperi, parțial sau total, prejudiciul suferit sau care se prevede că va fi suferit de către WINBET.

9.8. Identitatea unui titular de cont va fi stabilită pe baza tuturor informațiilor sau a unei combinații de informații, precum numele, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul cardului de credit/debit, CNP și a oricărui alt tip de date de identitate care ar putea fi necesare.

10. Declinarea răspunderii

10.1. Se recomandă titularului de cont să respecte legislația românească. WINBET nu oferă consultanță titularului de cont cu privire la impozite și/sau la aspecte juridice. În cazul în care titularul de cont dorește să obțină consultanță cu privire la impozite sau la aspecte juridice, acesta este sfătuit să se adreseze consultanților și/sau autorităților competente.

10.2. În situația în care WINBET este găsită răspunzătoare în orice mod de către o instanță și/sau de către o autoritate similară cu competență legală și/sau cu jurisdicție asupra WINBET, răspunderea WINBET este limitată la suma mizei sau a câștigurilor nete ale titularului de cont, luându-se în considerare valoarea mai mică. Alternativ, dacă este relevant și dacă este cazul, suma înregistrată în contul WINBET sau suma transferată în sau din contul WINBET, luându-se în considerare valoarea mai mică.

10.3. WINBET își rezervă dreptul, în orice moment, de a soluționa orice litigiu, la decizia sa, în conformitate cu principiile de echitate.

10.4. WINBET nu este afiliată sau legată de echipele sportive, de organizatorii de evenimente sau de jucătorii prezentați pe site-urile sale și nu pretinde niciun fel de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la numele și imaginea acestora, care sunt utilizate strict în vederea furnizării serviciilor.

10.5. WINBET nu face declarații și nu emite garanții, expres sau tacit, cu privire la drepturile legale ale titularului de cont de a participa în servicii și nici angajații WINBET, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, afiliatele, filialele, agențiile de publicitate, de promovare sau de altă natură, partenerii media, agenții sau comercianții cu amănuntul nu au autoritatea de a face astfel de declarații sau de a emite astfel de garanții. Titularul de cont nu trebuie să utilizeze serviciile, să deschidă, să utilizeze sau să reutilizeze un cont WINBET, să acceseze site-ul sau să accepte un premiu în cazul în care titularul de cont nu înțelege pe deplin, nu acceptă, nu dorește să devină parte la toate regulile WINBET, fără excepție, conținute în prezenta, precum și să le respecte, astfel cum pot fi acestea modificate din când în când.

10.6. WINBET nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de un titular de cont și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre următoarele acțiuni ale titularului de cont:

 • a. efectuarea de depuneri în contul WINBET prin intermediul unui card sau cont aparținând unui terț;
 • b. solicitarea de retrageri din contul WINBET către un cont aparținând unui terț;
 • c. furnizarea unor date incorecte privind contul său personal în scopul retragerilor din contul WINBET;
 • d. acordarea unor terți a permisiunii de a-i utiliza contul WINBET pentru a efectua depuneri sau retrageri în/din contul WINBET.

10.7. Titularul de cont trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor și a software-ului, stocate pe calculatorul propriu, împotriva daunelor de orice fel sau a intruziunii.

10.8. Conectarea la site și participarea titularului de cont în orice serviciu sunt sub responsabilitatea titularului de cont.

10.9. WINBET nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de un titular de cont și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre următoarele:

 • a. eroare, greșeală de tipar, interpretare eronată, auzire eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiență tehnică, risc tehnic, eroare de înregistrare, eroare evidentă, anularea, pentru orice motiv, a unui joc, forța majoră și/sau orice alt eveniment similar;
 • b. încălcarea regulilor WINBET;
 • c. înțelegere secretă și/sau fapte penale;
 • d. sfaturi acordate de WINBET;
 • e. defecțiunile sistemului informatic central al WINBET sau ale unei părți a acestuia, întârzierile, pierderile sau omisiunile care rezultă din defecțiunile oricărui sistem de telecomunicații sau ale oricărui alt sistem de transmitere de date; și/sau
 • f. riscuri și pierderi financiare, inclusiv, fără a se limita însă la acestea, variațiile cursurilor de schimb valutar.

10.10. Titularul de cont înțelege că serviciile oferite pe site sunt numai pentru divertisment. Titularul de cont nu este obligat să utilizeze serviciile iar o astfel de participare, dacă titularul de cont optează în acest sens, este exclusiv la alegerea, la decizia și pe riscul titularului de cont. Interesul titularului de cont față de servicii și de site este personal, iar nu profesional. Titularul de cont accesează site-ul pentru propriul divertisment. Orice altă intrare, accesare, utilizare sau reutilizare a serviciilor și/sau a site-ului de către titularul de cont/jucător este interzisă.

10.11. Serviciul de notificare prin SMS este numai în beneficiul titularului de cont. WINBET nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere în cazul în care există o greșeală în conținutul notificărilor prin SMS sau în cazul în care titularul de cont nu primește notificarea (notificările) prin SMS.

10.12. Toate informațiile afișate pe site-ul nostru (inclusiv, dar fără a se limita la, scoruri, rezultate, data și ora evenimentelor, statistici, articole etc.) sunt furnizate exclusiv în scop informativ și nu sunt menite să reprezinte consiliere profesională de orice tip. Nici WINBET, nici furnizorii săi independenți nu sunt răspunzători pentru eventualele informații eronate, incomplete, inexacte sau eventualele întârzieri sau acțiuni întreprinse în baza informațiilor conținute aici.

10.13. Toate premiile obținute prin intermediul competițiilor, al promoțiilor și/sau al turneelor de poker organizate de WINBET vor fi trimise într-un termen estimat și negarantat de șase săptămâni de la încheierea competiției, a promoției sau a turneului.

10.14. Materialul de joc (indiferent dacă este obținut prin mijloace electronice sau prin alte mijloace) este invalidat automat dacă este contrafăcut, mutilat, falsificat, modificat sau interceptat în orice mod ori dacă este ilizibil, reprodus prin mijloace mecanice sau electronice, obținut în afara canalelor legitime autorizate sau dacă conține erori de tipărire, de producție, tipografice, mecanice, electronice sau de orice altă natură.

10.15. WINBET nu răspunde pentru corespondența, cererile, solicitările privind premiile sau înregistrările pierdute, întârziate, ilizibile, incomplete, defectate, mutilate, direcționate eronat sau cu „timbrare datorată”.

10.16. Răspunderea WINBET pentru orice eroare sau defecțiune de funcționare conținută în jocuri este limitată la înlocuire. WINBET nu răspunde pentru defecțiunile de funcționare ale dispozitivelor de joc și nici pentru încercările titularului de cont de a utiliza serviciile prin metode, mijloacele sau modalități care nu sunt avute în vedere de către WINBET.

10.17. Titularul de cont exonerează și garantează WINBET, angajații, funcționarii și directorii acesteia, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, afiliatele, filialele, agențiile de publicitate, de promovare sau de altă natură, partenerii media, agenții și comercianții cu amănuntul împotriva tuturor costurilor, cheltuielilor, obligațiilor și daunelor de orice fel care pot apărea ca urmare a acțiunilor următoare ale titularului de cont:

 • a. accesarea, utilizarea sau reutilizarea site-ului;
 • b. utilizarea oricărui material de pe site;
 • c. accesarea, utilizarea sau reutilizarea serverelor utilizate pentru furnizarea serviciilor;
 • d. accesarea, utilizarea sau reutilizarea unei aplicații client;
 • e. participarea la jocuri, la funcțiile de chat și la servicii; sau
 • f. acceptarea oricărui premiu.

10.18. În nicio împrejurare, inclusiv, fără a se limita însă la aceasta, în caz de neglijență, WINBET, furnizorii produselor sale software și ai aplicației client, furnizorii de software, filialele și companiile afiliate nu răspund pentru daunele directe, indirecte, incidentale, speciale sau conexe care rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de a utiliza produsele, aplicația client și/sau materialele WINBET sau ale furnizorilor acesteia. În mod specific, Titularul de cont recunoaște și este de acord că WINBET nu răspunde pentru nicio conduită defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a oricărui titular de cont. În cazul în care titularul de cont este nemulțumit de orice serviciu sau de oricare dintre prezentele reguli ale WINBET, singurul remediu al titularului de cont este acela de a înceta să mai utilizeze serviciile.

10.19. Titularul de cont înțelege, recunoaște și acceptă că orice asemănare cu realitatea a numelor, a împrejurărilor sau a condițiilor utilizate, ilustrate, descrise sau sugerate în jocurile operate pe site este în întregime întâmplătoare și neintenționată.

10.20. Titularul de cont înțelege că WINBET își rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina în orice moment oricare dintre serviciile sale.

10.21. Titularul de cont trebuie să examineze periodic, dar cel puțin o dată pe lună, regulile WINBET, astfel cum sunt publicate pe site.

11. Politica privind confidențialitatea datelor

11.1. Informațiile pe care ni le trimiteți vor fi procesate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Ne autorizați să utilizăm în orice moment orice mijloace pe care le considerăm necesare pentru a vă verifica identitatea și solvabilitatea cu furnizori de informații terți. Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere împotriva difuzării oricăror date personale (sau de altă natură), în temeiul politicii de confidențialitate.

11.2. Participantul autorizează Organizatorul să proceseze datele sale personale, în scopul de a permite accesul la site, pentru a-l putea folosi și pentru a permite participarea la jocurile de noroc și oferirea de servicii conexe. Participantul este de acord cu faptul că este posibil ca Organizatorul să utilizeze ocazional numele său, orașul de reședință și/sau imaginea Participantului în materiale publicitare și/sau promoționale, în cazuri particulare.

11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a transmite informațiile personale partenerilor noștri de marketing (furnizorul de rețea, banca, soluțiile de plată, afiliații etc). Partenerii de marketing ai Organizatorului vor fi de asemenea obligați să respecte această politică de confidențialitate.

12. Reguli privind funcția de chat

12.1. Unele jocuri sunt puse la dispoziția titularului de cont cu o funcție de chat în vederea comunicării cu dealerul sau cu alți jucători în cadrul conversațiilor de la masa colectivă. Regulile sunt aplicate pentru a asigura că se păstrează o ambianță plăcută în rețea, că nu sunt facilitate activități frauduloase și că jucătorii simt că fac parte din comunitate. Titularul de cont nu trebuie să utilizeze funcția de chat în scopul unor înțelegeri secrete. Conversațiile private între jucători sunt interzise.

12.2. În nicio situație, WINBET nu răspunde față de un titular de cont, care utilizează funcția de chat, pentru prejudiciul produs prin conduita altor titulari de cont.

12.3. Titularul de cont exonerează și garantează WINBET împotriva oricărui prejudiciu rezultat din conduita ilegală, ilicită sau necorespunzătoare a titularului de cont sau rezultat din încălcarea de către titularul de cont a prezentelor reguli privind chatul.

12.4. Funcția de chat este moderată sau monitorizată de furnizorul produsului software și/sau de WINBET, în mod automat sau prin mijloace umane. Toate conversațiile sunt înregistrate și vor fi stocate o perioadă de timp rezonabilă. În caz de încălcare sau de încălcare suspectată a regulilor privind funcția de chat, moderatorul va avertiza titularul de cont. Dacă titularul de cont nu își modifică comportamentul, acesta poate fi exclus din camera de chat. De asemenea, un titular de cont poate fi exclus cu efect imediat, fără avertizare prealabilă. În cazul mai multor excluderi din camera de chat, furnizorul jocului poate decide, la latitudinea sa, să excludă titularul de cont din camera de chat pe termen nedeterminat. Orice conversație suspectă va fi raportată autorităților competente.

12.5. Titularul de cont trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

 • a. să utilizeze funcția de chat cu bună-credință;
 • b. să nu încalce și să nu încerce să încalce confidențialitatea și drepturile celorlalți jucători;
 • c. să nu hărțuiască și să nu genereze suferință sau disconfort altui jucător;
 • d. să nu transmită conținut obscen sau ofensator;
 • e. să nu întrerupă cursul normal al dialogului;
 • f. să nu folosească un limbaj indecent sau neelegant și să nu facă afirmații vulgare sau de amenințare;
 • g. să creeze un nume de utilizator de bun-gust – WINBET sau furnizorul jocului își rezervă dreptul de a modifica numele de utilizator, dacă prezenta regulă nu este respectată;
 • h. să nu se ia la ceartă și să nu intre în dispute cu ceilalți jucători;
 • i. schimburile cu ceilalți jucători trebuie să nu aibă ca obiect conținut ilegal, cum ar fi: (i) pornografie sau conținut sexual explicit; (ii) incitarea la ură de orice fel, în special bazată pe rasă, grup etnic, gen, religie sau orientare sexuală; (iii) termeni peiorativi în legătură cu o boală sau cu un handicap; (iv) promovarea, încurajarea sau facilitarea comportamentului antisocial; (v) discriminarea sau încurajarea de a face discriminare împotriva unui grup social sau exploatarea unor pături vulnerabile ale societății; (vi) violența gratuită sau promovarea, încurajarea sau facilitarea violenței, a terorismului sau a altor activități care reprezintă amenințări la adresa securității naționale; (vii) promovarea, încurajarea sau facilitarea activităților ilegale; (viii) declarațiile care induc în eroare sau defăimarea; (ix) promovarea fumatului, a consumului de alcool și de droguri; (x) promovarea industriei tutunului sau a industriei de armament; (xi) orice conținut potențial dezavantajos pentru WINBET.
 • j. să nu facă publicitate și să nu promoveze site-urile sau activitățile terților, nici chiar forumuri;
 • k. să nu își asume o identitate falsă;
 • l. să nu dea și să nu ceară detalii personale;
 • m. să respecte și să fie politicos și prietenos față de toți participanții și moderatorii chatului;
 • n. să nu abuzeze prin spam de funcția de chat;
 • o. să nu încerce să influențeze acțiunile celorlalți jucători și, astfel, rezultatele jocului prin intimidare, prin abuz sau prin dezvăluirea calității mâinii proprii într-un joc;
 • p. să interacționeze cu ceilalți jucători în limba mesei; La mesele în rețea partajată, limba mesei este limba engleză.

12.6. Regulile privind funcția de chat sunt aplicabile funcțiilor de chat ale tuturor jocurilor și serviciilor puse la dispoziția titularului de cont, precum și oricărui alt instrument prin intermediul căruia titularul de cont poate să interacționeze cu ceilalți utilizatori ai site-ului. Regulile privind funcția de chat pot fi completate cu clauze și condiții atașate jocurilor sau serviciilor ori pot fi modificate din când în când.

13. Politica împotriva spălării banilor

13.1. Organizatorul aplică permanent proceduri de prevenire a spălării banilor, de detectare si raportare a oricărui incident, inclusiv tranzacții suspecte, către autoritățile competente in conformitate cu reglementările aplicabile in domeniul prevenirii spălării banilor.

13.2. Toate tranzacțiile realizate pe platformă vor fi păstrate pentru o perioadă de minim 6 ani de la data înregistrării și vor fi transmise autorităților competențe în cazul în care se suspectează implicarea clientului într-o activitate suspecta.

13.3. Organizatorul poate suspenda, bloca sau închide contul de joc și poate reține fondurile existente în aceste conturi, dacă acest lucru se impune, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul spălării banilor.

13.4. În scopul prevăzut de legislația privind combaterea spălării banilor, clienții declară și garantează că:

 • a. numele și adresa pe care le oferă la înregistrarea contului de joc sunt corecte;
 • b. este proprietarul fondurilor pe care îi depune în cont, în orice moment
 • c. este unicul beneficiar al tranzacțiilor și al operațiunilor desfășurate pe platforma de jocuri de noroc.

14. Modificarea T&C

14.1. Organizatorul are dreptul de actualiza sau de a modifica prevederile T&C oricând, conform propriei strategii. Modificarea va fi aplicabilă după aprobarea, în prealabil, de către autoritatea competentă, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania și va fi opozabilă Participanților începând cu data publicării acestei modificări pe site-ul propriu.

Continuarea utilizării de către Participant a site-ului web al Organizatorului, după publicarea modificărilor va echivala cu acceptarea necondiționată a noului conținut al T&C.

14.2. În cazul în care, din orice motive, autoritatea competentă sau un organ jurisdicțional va constata că unele dintre clauzele cuprinse în T&C aplicabile în activitatea Organizatorului sunt nule si vor fi desființate, sancțiunea nu va afecta celelalte dispoziții, care vor continua să producă efectele permise de lege.